ORKIESTRY

Orkiestry

Muzycy towarzyszący uczestnikom konkursu:

Pianiści

I etap konkursu

Łukasz Nagórka – pianista, pianista-akompaniator, pedagog. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Anny Jastrzębskiej- Quinn. Studiował również na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Laureat konkursów i festiwali pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Koncertował m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Austrii. Od 2014 r. pracuje jako wykładowca na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC.  

Misato Tokuda – pianistka, urodzona w 1990 roku w Kioto. Swoją edukację rozpoczęła w Japonii, gdzie w 2009 roku ukończyła Hamamatsu Gakugei High School, a następnie kontynuowała studia w Tokyo College of Music. W 2010 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalla i kameralistyki prof. zw. Mai Nosowskiej. Jest laureatką drugiej nagrody na Young Artist Piano Competition w Japonii, a także srebrną medalistką International Chopin Piano Competition in Asia w Tokio. Działalność koncertową prowadzi dwukierunkowo: solową i kameralną. W tej pierwszej należy odnotować jej udział w koncertach monograficznych na terenie uczelni, poświęconych twórczości Schumanna, Liszta, Szymanowskiego. W dziedzinie kameralnej towarzyszy wielu wybitnym solistom. Swój kunszt pianistyczny doskonaliła na kursach mistrzowskich w Polsce i Hiszpanii, prowadzonych m.in. przez profesorów: Pavla Gililova, Stanislava Pochekina i Wojciecha Kocyana.  

Youth Warsaw Wind Orchestra

II etap konkursu

Orkiestra powstała w roku 2017. W zespole występują studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz najzdolniejsi uczniowie warszawskich szkół muzycznych II stopnia. Wśród członków orkiestry znajdują się także finaliści i laureaci prestiżowego programu Młody muzyk roku.  Orkiestra ma w swoim repertuarze tradycyjne marsze amerykańskie, ale także przeboje muzyki klasycznej, rozrywkowej i filmowej. Zespół występował w Sali Kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonii Częstochowskiej oraz licznych ośrodkach kultury na terenie województwa mazowieckiego. Kierownikiem artystycznym orkiestry jest waltornista Dariusz Thieu Quang, a dyrygentem Jarosław Praszczałek.

Strona Orkiestry w serwisie Facebook

Orkiestra Reprezentacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

III etap konkursu / koncert finałowy

Orkiestra Reprezentacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest akademicką orkiestrą koncertową. Powstała w 2007 roku z inicjatywy studentów SGGW. Skład Orkiestry liczy około 45 osób. Trzon zespołu to studenci i absolwenci SGGW. Duże jego grono stanowią studenci pozostałych warszawskich uczelni, a także inni sympatyzujący z zespołem muzycy. Bogate brzmienie instrumentów dętych drewnianych i blaszanych jest uzupełniane przez gitarę elektryczną i basową, sekcję perkusyjną i instrument klawiszowy.

Rolą Orkiestry jest uświetnianie uroczystości odbywających się na terenie SGGW, a także reprezentowanie Uczelni na zewnątrz. Orkiestrę można usłyszeć w ramach różnorodnych wydarzeń kulturalnych oraz koncertów estradowych w Warszawie i poza nią. Grała m.in. w Teatrze Roma oraz w Teatrze Polskim podczas gali rozdania nagród muzycznych Fryderyki 2017. Orkiestra bierze udział także w krajowych i zagranicznych festiwalach muzycznych. W 2016 i 2018 roku uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Młodzieżowych w Sindos w Grecji. W 2013 i 2018 roku zdobyła grand prix na Mazowieckim Festiwalu Orkiestr Dętych odbywającym się na warszawskim Ursusie. Zespół chętnie włącza się w ciekawe projekty muzyczne, tworzy także autorskie programy artystyczne.

Strona internetowa Orkiestry
Strona Orkiestry w serwisie Facebook

Źródła fotografii i opisów:
Fot. SGGW / Orkiestra Reprezentacyjna SGGW / fragment oryginału
Materiały własne pianistów
Youth Warsaw Wind Orchestra: fot i opis orkiestry – materiały Youth Warsaw Wind Orchestra
Orkiestra Reprezentacyjna SGGW: fot. Piotr Kapica / opis orkiestry – Damian Kisielewski